Безплатни съвети

Обжалване на актове и накaзателни постановления на ,,Пътна полиция“

             Докато управляваме моторно превозно средство по пътищата от националната пътна мрежа трябва да спазваме правилата за движение по пътищата, по-голяма част от които са …

Права и задължения при договор за превоз на товари и спедиционен договор

В тази статия ще Ви запозная с правата и задълженията на страните по договор за превоз на товари и спедиционен договор, предвидени в българското законодателство. Що се касае за превоз …

Имате проблемни съседи? Защитете правото на собственост… и спокойствие си!

Правото на собственост върху недвижим имот включва в себе си 3 правомощия на собственика. В настоящата статия ще се спрем на едно от тях – правото да използваме имота си. …

За какво да внимаваме при теглене на потребителски кредит

Какво представлява договор за потребителски кредит? Договорът за потребителски кредит е договор, въз основа на който кредиторът предоставя или се задължава да предостави на потребителя кредит под формата на заем …