С услугата Застрахователно обезщетение заявявате задълбочено и професионално изследване на застрахователно събитие и документите към него, като получавате професионално становище относно възможността Ви за получаване на парично обезщетение и приблизителния му размер.

Защо е необходимо адвокат да Ви защитава в отношенията със застрахователи?


Изследване на отношенията Ви със застраховател от адвокат-специалист е задължително, в случай че искате да бъдат максимално защитени Вашите права и законни интереси! Преглед на застрахователната полица и документите от  настъпилото застрахователно събитие от адвокат може да Ви спести многобройни проблеми впоследствие, както и да Ви донесе по-големи парични обезщетения!

Какво съдържа услугата?


След заявяване на услугата изследваме внимателно всички възможни варианти за получаване на парично обезщетение от настъпило застрахователно събитие и защита на правата и интересите Ви. Изготвяме писмено становище с компетентно мнение на адвокат-специалист относно защита в максимална степен на вашите права и законни интереси! Ако желаете може да предявим претенция (заявим щета) пред Застрахователна компания или пред съд, като това следва да се уговори допълнително.

Цена на услугите:


Изготвяне на становище по застрахователен казус – 60 лева.

За процесуално представителство пред съд или заявяване на застрахователна претенция ще получите изготвена индивидуална оферта, съобразно Вашия казус!

Предлагаме и изготвяне и преглед на други документи и книжа. За да получите информация и цени за писмена консултация или изготвяне на документи, които не са посочени тук се свържете с нас във формата за контакти!


Заявете услуга онлайн:

Ако желаете устна консултация, моля посочете телефонен номер!
Посочете Ваш имейл за обратна връзка!