Адвокат Георги Христов специализира и има богат опит в търговското и гражданското право, като предоставя квалифицирана защита на правата и интересите на гражданите и бизнеса. Освен това, адв. Христов е консултирал редица онлайн бизнеси при стартирането и развитието им. Сферите на дейност, в които можем да Ви предоставим съдействие са:


Юридически услуги

 • Регистрация на фирма
 • Заличаване на търговско дружество
 • Уреждане на отношения между съдружници
 • Изготвяне и заявяване на промени в дружества
 • Регистрация на търговска марка
 • Обявяване на ГФО
 • Изготвяне и подаване на декларация за фирма без дейност
 • Обжалване на откази за вписване в Търговски регистър
 • Защита при нарушение на Закон за защита на конкуренцията
 • Съдействие за събиране на дългове
 • Изготвяне на покани към длъжници
 • Изготвяне на нотариални покани
 • Съдействие при търговски спорове
 • Съдействие за уреждане на отношения със служители
 • Абонаментно обслужване на търговци
 • Съдействие в процедури по издаване на лицензи и разрешителни
 • Съдействие при налагане на принудителни административни мерки (ПАМ) 
 • Съдействие в административни производства
 • Съдействие при данъчни ревизии
 • Изработване на общи условия за уебсайт
 • GDPR консултиране за онлайн бизнес
 • Due diligence (проучване на бъдещ парньор)

Услуги за онлайн бизнес

 • Съдействие при стартиране на онлайн бизнес
 • Изготвяне на маркетингова стратегия за онлайн развитие
 • Оптимизация на онлайн бизнес
 • Дигитален бранд мениджмънт и активност в социални мрежи

 • Онлайн реклама


Безплатни съвети: