В Република България  с Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения на ВАдС е регламентиран минималният размер на адвокатските възнаграждения. Нашата цел е да предоставим достъпна правна помощ на клиентите си и затова хонорарът, който сме посочили за всяка услуга, е минималният

Услугата ни за изготвяне на документи онлайн е подходяща за всеки клиент, който иска да получи документ, независимо от вида му, който в максимална степен да защитава правата и интересите му!

Защо е необходимо адвокат да изготвя документите Ви?


Документите са материални носители на права и задължения за страните по тях или за приносителите им. Когато документите са некомпетентно изготвени или са непълни се стига до накърняване на права и интереси на някоя от страните/ползвател на документа. Предимство на изготвянето на документ от адвокат е, че той изготвя документа като го съобразява с интересите на клиента и с действащото законодателство! Така се стига до максимална защита на правата на клиента и до минимизиране на неблагоприятни последици впоследствие.

Какво съдържа услугата?


При заявяване на услугата изготвяне на документи си осигурявате сигурност, че необходимите Ви документи ще бъдат изготвени от специалист-адвокат, който задълбочено ще анализира ситуацията и ще изготви необходимия документ изцяло в защита на Вашите права и интереси! Изготвеният документ, независимо от вида му, ще бъда съобразен с действащото към момента законодателство!

Всеки документ ще бъде изготвен индивидуално за Вас! Не работим с готови бланки!

Цена на услугите:


Писмен анализ на договор или други документи – 80 лева.

Писмен анализ на договор или други документи с нанасяне на корекции – 120 лева.

Изготвяне на правно становище за имуществено състояние на длъжник – 100 лева.

Изготвяне на покана до длъжник – 60 лева.

Изготвяне на нотариална покана – 80 лева.

Изготвяне на жалби и сигнали до прокуратура и/или полицията – 50 лева.

Изготвяне на молби за приемане или отказ от наследство – 50 лева.

Изготвяне на други молби и покани – 50 лева.

Изготвяне на договори – от 50 лева до 200 лева.

Изготвяне на завещание – 150 лева.

Изготвяне на писмен договор или нотариални актове за собственост, за продажба, за замяна, за дарение, за ипотека, за право на преминаване или за извънсъдебна спогодба, както следва:
  • при интерес до 1000 лв. – 70 лева.
  • при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 150 лева + 1 на сто за горницата над 1000 лв.
  • при интерес от 10 000 до 50 000 лв. – 250 лева +0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.1

* Предлагаме и изготвяне и преглед на други документи и книжа. За да получите информация и цени за писмена консултация или изготвяне на документи, които не са посочени тук се свържете с нас във формата за контакти!

Как да заявите услугата?


За да заявите изготвяне на документ изцяло онлайн  посочете във формата какъв документ Ви е необходим, както и в какво качеството ще използвате документа. Ако желаете да изготвим жалба, покана или друг документ, който съдържа обстоятелствена част, следва да опишете всички известни Ви обстоятелства във формата по-долу! След като получим заявката ще се свържем с Вас и ще уточним всички необходими детайли, както и срока, за който ще изготвим необходимия документ.

Заявете услугата:

Предоставената от Вас информация се съхранява и е конфиденциална съгласно Закон за адвокатурата!
Ако желаете устна консултация, моля посочете телефонен номер!
Посочете Ваш имейл за обратна връзка!