Издръжка на бивш съпруг


В Семейният кодекс е предвидена и възможност за заплащане на издръжка на бивш съпруг. Законът предвижда, че невиновният за развода съпруг има право на издръжка. Издръжката се дължи най-много до три години от прекратяването на брака, ако страните не са уговорили по-дълъг срок. Съдът може да продължи срока, ако получаващият издръжката е в особено тежко състояние, а задълженият може да я дава без особени затруднения.

Ако имате нужда от съдействие за защита на правата Ви се свържете с нас във формата за контакти или на посочените телефонни номера.

Споделете: