Издръжка на дете


При развод между съпрузите, ако имат ненавършили пълнолетие деца винаги се уговаря или присъжда издръжка. Издръжка се дължи на ненавършилите пълнолетие деца, а в случай че децата учат и до 25 годишната им възраст. Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето. Размерът на издръжката на децата се определя според нуждите им и възможностите на родителя, който я дължи.

В Семейният кодекс е определена минималната издръжка на едно дете – една четвърт от размера на минималната работна заплата (610 лева).

Издръжка дължи родителят, който не упражнява родителските права и възпитанието на детето. Често се случва този родитл да не плаща навреме или изобщо издръжка за детето си. За защита на правото на детето да получава издръжка се образуват искове за издръжка срещу дължащия родител. В тези дела е възможно постановяване на предварително изпълнение, с което дължимата издръжка може да се събира принудително от съдебен изпълнител по време на висящото производство. След приключване на делото и влизане в сила на решението – то подлежи на принудилтено изпълнение и срещу родителя-длъжник може да се образува изпълнително дело пред съдебен изпълнител и да се съберат дължимите суми за издръжка.

Ако имате нужда от съдействие за защита на правата Ви се свържете с нас във формата за контакти или на посочените телефонни номера.

Споделете: