Как да съберете парите си от некоректен длъжник?

Поне веднъж в живота на всеки му се е случвало да даде пари на заем и длъжникът му да забави изплащането или по-лошо – да не плати изобщо. Като кредитори можете да предприемете действия, които да подсетят и мотивират длъжника Ви да изплати задължението си в най-кратки срокове.

Тези действия могат да бъдат условно разделени в две групи – такива за доброволно уреждане на отношенията и такива за принудително (съдебно) уреждане на отношенията с длъжника.

Кога е удачно да уредите отношенията си доброволно? Да разгледаме следната хипотеза: дълго време работите с Ваш партньор и всички плащания се извършват навреме. Парньорът Ви изпада в затруднено състояние и не успява да изплати всички или част от задълженията си към Вас. С оглед на това, че той е Ваш дългосрочен партньор не искате да развалите отношенията си, защото и в бъдеще предпочитате да работите съвместно. В този случай е добре първо да опитате да уредите отношенията си доброволно. Това може да стане, например, чрез сключване на споразумение или чрез разсрочване на дълга. Друга възможност е да изпратите покана за доброволно изпълнение на задълженията до длъжника, с която му напомняте за дълга и му предоставяте срок за изпълнението му.

Предимството при доброволното уреждане на отношенията е, че ако сами изготвяте документите и изпращате поканата – разноски няма. А ако решите да се консултирате с адвокат, който да прегледа условията по договора Ви и приложимото право и съотв. да изготви поканата до длъжника – то разноските също няма да са никак високи, а ще имате спокойствието, че професионалист е прегледал книжата. Ако няма подписан договор между кредитора и длъжника, то тогава може да възникнат особености в уреждане на отношенията, затова е добре да се обърнете към адвокат.

В такива случаи има добра успеваемост, особено ако поканата е изготвена формално и са включени необходимите реквизити. Разбира се, таква покана може да бъде връчена и чрез нотариус.

В случай, че сте опитали всички начини за доброволно уреждане на отношенията с длъжника, но са безрезултатни, то следва да предприемете действия по принудително събиране на вземания си. Това става чрез отнасянето на спора Ви до съд и преминаване през съдебно производство и след това през изпълнително производство.

Производството пред съд може да бъде:

заповедно производство или

исково производство.  

Едва след като приключи съдебното производство, в което със съдебно решение се признае вземането Ви като дължимо, съдът издава изпълнителен лист, който ни дава правото да поискаме съдействие от съдебен изпълнител за принудително събиране на дълга. След като се образува изпълнително дело при съдебен изпълнител, той може да предприеме действия по принудително събиране на задължението, като запорира банкови сметки и/или трудови възнаграждения на длъжниците, да възбранява имоти и/или да запорира движими вещи (МПС-та), както и при необходимост да продава част от имуществото на длъжниците.

Във всеки един момент от съдебното производство или от изпълнителното производство длъжници могат да изпълнят задълженията си доброволно. В този случай тези производства ще се прекратят, но вече ще има разноски за тях, които също следва да бъдат заплатени от длъжниците.

Доколкото доброволното уреждане на отношенията може да премине и без участие на специалист, то в съдебното и в изпълнителното производство е добре да се консултирате с адвокат, който да разясни правата и необходимите действия за защита на имуществения Ви интерес.

Споделете: