Как да събираме вземанията си?

 


Вашият клиент, доставчик, бизнес партньор, работодател или заемател не си плащат задълженията? Как да постъпите?

Условно можем да разделим действията, които може да предприемете в две групи – Доброволно уреждане на отношенията (чрез покани и преговори) и Съдебно (принудително) уреждане на отношенията ни с длъжника.

Най-честото и най-ефективно действие в посока доброволно уреждане на отношенията с длъжника е изпращането на покана за доброволно изпълнение на задължението. Изготвянето и изпращането на покана до длъжника е подходяща в случаите, когато искаме да запазим някакви отношения с длъжника, но и искаме да получим вземанията си.

Да приемем следната хипотеза: дълго време работим с наш партньор и всички плащания се извършват навреме. Партньорът ни изпада в затруднено състояние и не успява да изплати всички или част от задълженията си към нас. С оглед на това, че той е наш дългосрочен партньор не искаме да развалим отношенията си, защото и в бъдеще предпочитаме да работим заедно.

Най-често разпространените действия в такъв случай са изготвянето и изпращането на покана за доброволно изпълнение на задълженията. Такава покана ще послужи и като доказателство, че сме положили усилия да уредим отношенията си извънсъдебно. В такива случаи има добра успеваемост, особено ако поканата е изготвена професионално и са включени необходимите реквизити. Разбира се, таква покана може да бъде връчена и чрез нотариус – нотариална покана до длъжник.

Предимство тук е, че евентуалното консултиране и изготвяне на такава покана от адвокат, който ще прегледа условията по договора ви и приложимото право е на достъпна цена. 

В случай, че искате да запазите добри отношения с длъжника си е добре да опитате първо да съберете дължимите суми по доброволен начин. Такива действия, освен изпращането на покана са и разговори по телефон, изпращане на писма, задържането на ваши плащания към длъжниа и много др.

Ако, обаче, напомнянията по телефона и писмените покана до длъжника не дадат резултат е необходимо бързо да предприемете друг вид действия, които са съгласувани със специалист, а дори и съдебни действия, тъй като възможността за събиране на вземането намалява, поради изпадане на длъжника в неплатежоспособност, липса на активи или изтичане на давностни срокове.

За да не изпаднете в такова положение, е добре да се консултирате с адвокат, който да проучим и съответно да даде становище за възможността да бъде събрана дължима сума от конкретен длъжник. 

Ако сметнете, че няма възможност длъжникът Ви да се издължи доброволно, то следва да потърсите правата си по съдебен ред. Обръщането към съда за съдействие е подходящо действие от Ваша страна, в случай, че нямате комуникация с длъжника или той отказва да съдейства по какъвто и да е начин. Ако изберете да търсите дължимите суми по съдебен ред е добре да се консултирате с адвокат, който да Ви представлява в производството и да защитава правата и интересите Ви. След постановяване на благоприятно съдебно решение във Ваша полза следва да образувате изпълнително дело пред съдебен изпълнител (ЧСИ или ДСИ). В изпълнителното производство, компетентният съдебен изпълнител ще наложи запори на банкови сметки, трудови възнаграждения или МПС на длъжника, ще възбрани недвижими имоти и ще предприеме всички необходими действия, които ще ,,мотивират” длъжника да Ви заплати дължимите суми.

 

Споделете: