В Република България  с Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения на ВАдС е регламентиран минималният размер на адвокатските възнаграждения. Нашата цел е да предоставим достъпна правна помощ на клиентите си и затова хонорарът, който сме посочили за всяка услуга, е минималният

Предоставяме защита на физически и юридически лица при оспорване на всякакви административни актове, които нарушават законните им права и интереси. 

Изготвяме жалби, възражения и предоставяме процесуална защита в административнонаказателни производства!

Зашо е необходимо да Ви защитава адвокат в административнонаказателни производства?


В практиката се случва често да има несъответствие на издадения акт със закона или с фактическата обстановка. Предимство на изготвянето на изготвянето на жалби и възражения от адвокат е, че той съобразява ситуацията и издадения акт с интересите на клиента и с действащото законодателство! По този начин се стига до максимална защита на правата на клиента и до евентуалното отпадане на глобата (имуществената санкция) на клиента. 

 

Повече за услугата:


Обжалваме на наказателни постановления, фишове и електронни фишове по реда на (ЗАНН) – незаконосъобразно наложени глоби (имушествени санкции) при установяване на административни нарушения.

Обжалваме Заповеди за прилагане на принудителни административни мерки (ПАМ) – осигуряваме защита в производства при запечатване (затваряне) на търговски обекти от органите на НАП.

Обжалваме на актове на данъчната администрация по реда на ДОПК – предлагаме представителство и защита в производства по издаване на ревизионни актове и установяване на данъчни задължения. 

Обжалваме всякакви административни актове  – незаконосъобразни актове на директори на администрации и ведомства, кметове, областни управители и др.

Освен това осигуряваме защита на физически и юридически лица във всякакви производства по административен ред пред административни органи и в съдебни производства пред административните съдилища в страната.

 

Цена на услугите:


Всеки документ ще бъде изготвен индивидуално за Вас! Не работим с готови бланки!

Цените за изготвяне на възражение (жалба) – от 50 лева, като в зависимост от сложността на казуса цената ще бъде допълнително уговаряна!

 

Как да заявите услугата?


При заявяване на услугата следва да опишете казуса си, като до 24 часа ще се свържем с Вас и ще уточним всички необходими детайли, за да получите професионална помощ – изготвяне на възражение или жалба. Следва да опишете всички известни Ви обстоятелства във формата по-долу! По този начин осигурявате сигурност, че необходимите Ви документи ще бъдат изготвени от специалист-адвокат, който задълбочено ще анализира ситуацията и ще изготви необходимия документ изцяло в защита на Вашите права и интереси! В случай, че имате нужда от представителство в съдебно производство по обжалвано наказателно постановление, ще получите индивидуална оферта за цената и условията, както и професионална защита! 

 

Заявете услугата:

Ако желаете устна консултация, моля посочете телефонен номер!
Посочете Ваш имейл за обратна връзка!