Консултация с адвокат – изцяло онлайн!


Онлайн консултацията Ви предоставя лесна, бърза, сигурна и по-евтина възможност да се консултирате с адвокат, без да напускате дома или работното си място! Изпратете заявка с информация за казуса и Вашите въпроси и ще получите обратна връзка до 24 часа. Онлайн консултацията се провежда по телефон/Viber/WhatsApp или по Skype. 

При нужда от анализ на документи или друг казус, който изисква по-задълбочено изследване, се изготвя писмено становище от адвокат, вместо устна консултация. Най-подходящият метод за адвокатско съдействие се уточнява, като се свържем с Вас след изпращане на заявката с информация за Вашия казус.

  1. Изпратете ни описание на казуса и въпросите, които имате във формата за онлайн консултация по-долу.Онлайн консултация
  2. Изберете какъв е Вашият казус от падащото меню. Ако не сте сигурни от коя сфера на правото е или не откривате подходяща опция, изберете “Друго”.
  3. До 24 часа ще получите email или обаждане (ако сте посочили телефон) от адвокат за уточняване на детайли по Вашия казус, получаването на необходимата услуга и заплащането й.
  4. Изпълняваме възложената услуга в максимално кратки срокове, съобразени с необходимите действия и спешността на случая. При нужда от процесуално представителство пред съд, започваме работа по казуса веднага и Ви държим информирани по време на цялата процедура.
Посочете Ваш имейл за обратна връзка
Ако желаете да се свържем с Вас по телефон - моля посочете го
Към предоставената информация е приложим Закон за адвокатурата и е строго конфиденциална

ЗАЯВЕТЕ КОНСУЛТАЦИЯ

Устната консултация е подходяща за обща правна консултация, както и при спешни ситуации, в които следва да действате своевременно и законосъобразно! Осъществява се по телефон или по Skype. Научете повече…

Писмената консултация е подходяща за предоставяне на правно становище от адвокат по конкретен въпрос, след задълбочено изследване на предоставени факти или анализ на предоставени документи! Научете повече…

В Република България  с Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения на ВАдС е регламентиран минималният размер на адвокатските възнаграждения. Нашата цел е да предоставим достъпна правна помощ на клиентите си и затова хонорарът, който е посочен за всяка услуга, е минималният


Проучване на недвижим имот

Проучване на недвижим имот

С услугата проучване на недвижим имот заявявате изследване на собствеността и вещните тежести на недвижим имот, както и проверка за евентуални претенции от трети лица върху имота! 

Цена – 100 лева

Научете повече и заявете услугата

Регистрация на фирма

Регистрация на фирма

С услугата може да регистрирате свое дружество изцяло онлайн без посещениена офиси и институции, като спестявате време, излишни главоболия и пари.

Цена – от 150 лева до 300 лева

Научете повече и заявете услугата

Проучване на дело

С услугата Проучване и анализ на дело заявявате задълбочено и професионално изследване на съдебно дело, изпълнително дело, арбитражно дело или административно производство.

Цена – 150 лева

Научете повече и заявете услугата

Изготвяне на документи онлайн

Услугата ни за изготвяне на документи онлайн е подходяща за вски клиент, който иска да получи документ, независимо от вида му, който в максимална степен да защитава правата и интересите му!

Научете повече и заявете услугата

Съдействие за събиране на дългове

Консултация за събиране на дългове от длъжници може да получите онлайн чрез формата ни за онлайн консултация. Освен това предлагаме проучване на длъжници и изготвяне на покани до тях, както и водене на преговори и представителство пред длъжници и трети лица.

Научете повече и заявете услугата

Заличаване на търговец

С услугата заличаване на търговец онлайн може да прекратите своята търговска дейност, за да не се трупат финансови задължения за Вас и търговското дружество.

Цена – 500 лева

Научете повече и заявете услугата

Промени в дружества

Всички промени в търговските дружества могат да бъдат заявени изцяло онлайн без посещение на офиси и институции – продажба на дружество, смяна на седалище и адрес на управление, промяна на наименование, смяна на управител, прехвърляне на дялове от търговско дружеството, промяна в капитала – увеличаване или намаляване, встъпване на нов съдружник, заменяне на съдружник и др.

Цена – от 150 лева до 300 лева

Научете повече и заявете услугата

Обжалване на актове и наказателни постановления

С услугата може да заявите онлайн обжалване/оспорване на актове, електронни фишове и наказателни постановления на КАТ и други административни органи. Предлагаме също и защита в производства по затваряне на търговски обекти от органите на НАП.

Научете повече и заявете услугата

Застрахователни обезщетения

Със заявяване на услугата Ви предоставяме информация относно правата Ви при застрахователно събитие. Предлагаме и заявяване на щета и предявяване на претенции за обезщетение пред съд.

Научете повече и заявете услугата

Консултантски услуги за онлайн бизнес

Предлагаме пълен набор от онлайн услуги за стартиране и развитие на онлайн бизнес.

Научете повече и заявете услугата

Абонаментно правно обслужване на търговци

Абонаментно правно обслужване

С услугата Абонаментно обслужване на търговци ще имате винаги на разположение опитен адвокат, който ще следи дали бизнесът Ви отговаря на законовите изисквания и ще Ви помага да събирате вземанията си от некоректни длъжници!

Научете повече и заявете услугата