Отказ от наследство


В живота често се случва наследодателят да остави като наследство единствено дългове. В такъв случай е най-добре наследникът да се откаже от наследството, за да спаси своето имущество и да не се превръща в ,,длъжник по наследство”.

Отказ от наследство на Вашия наследодател се заявява пред Райония съд, в района на който е открито наследството. Наследството се открива в момента на смъртта по последния постоянен адрес на починалото лице. Заявлението за отказ от наследство следва да бъде нотариално заверено и към него да се приложат:

  • Препис-извлечение от акт за смърт;
  • Удостоверение за наследници;

Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 25 лв. (20 лв. за вписването на декларацията и 5 лв. за издаване на удостоверение).


Отказът от наследство се вписва в особена книга на съда, след като се разгледа от съдия. Това става в рамките на същия работен ден. След този момент кредитори на наследодателят Ви не могат да Ви безпокоят, защото вие сте се отказали от наследството.


Ако имате допълнителни въпроси и нужда от съдействие не се колебайте да се свържете с нас!

 
Споделете: