В Република България  с Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения на ВАдС е регламентиран минималният размер на адвокатските възнаграждения. Нашата цел е да предоставим достъпна правна помощ на клиентите си и затова хонорарът, който сме посочили за всяка услуга, е минималният! 

Изготвяне на писмено становище от адвокат


Писмената консултация е подходяща за предоставяне на правно становище от адвокат по конкретен казус. Ще получите задълбочен анализ на всички обстоятелства, с които сте ни запознали, както и предложения за разрешаване на определена ситуация.

Преглед, анализ и корекция на документи


Писмена консултация е подходяща и ако искате да прегледаме, анализираме или коригираме документи, с цел да защитим Вашите интереси! По този начин ще бъдете сигурни, че използването или подписването на определен документ няма да накърни правата Ви! След анализиране на документа от адвокат ще получите писмено становище относно защитата на правата Ви при използване на документа, а в случай, че правата Ви бъдат застрашени – документът ще бъде коригиран!

 

Цена на услугите:


Писмена консултация60 лева.

Писмен анализ на договор или други документи – 80 лева.

Писмен анализ на договор или други документи с нанасяне на корекции – 120 лева.

Изготвяне на правно становище за имуществено състояние на длъжник – 100 лева.

Изготвяне на покана до длъжник – 60 лева.

Изготвяне на нотариална покана – 80 лева.

Изготвяне на жалби и сигнали до прокуратура и/или полицията – 50 лева.

Изготвяне на молби за приемане или отказ от наследство – 50 лева.

Изготвяне на други молби и покани – 50 лева.

Изготвяне на договори – от 50 лева до 200 лева.

Изготвяне на завещание – 150 лева.

Изготвяне на писмен договор или нотариални актове за собственост, за продажба, за замяна, за дарение, за ипотека, за право на преминаване или за извънсъдебна спогодба, както следва:
  • при интерес до 1000 лв. – 70 лева.
  • при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 150 лева + 1 на сто за горницата над 1000 лв.
  • при интерес от 10 000 до 50 000 лв. – 250 лева + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.1

* Предлагаме и изготвяне и преглед на други документи и книжа. За да получите информация и цени за писмена консултация или изготвяне на документи, които не са посочени тук се свържете с нас във формата за контакти!

Как да заявите услугата?


Опишете ни казусa и въпросите си във формата за заявяване на консултация. Ако имате документи ги изпратете на посочения имейл, за да може да отговорим на въпросите Ви в цялост.

Опишете внимателно Вашия казус с най-дребните подробности на кирилица. Не спестявайте информация, защото може да се окаже, че тази информация е от решаващо значение за Вашия случай. Затова споделете всички факти с нас, независимо от това дали са изгодни за Вас или Ви поставят в неудобна ситуация. Ние, спазвайки стриктно принципа за тайна в кореспонденцията между адвокат и клиент, гарантираме конфиденциалност! Това е от значение, за да решим успешно Вашия казус, спестявайки Ви по-нататъшни усложнения и разходи (време и финансови средства). Становище от адвокат ще получите след задълбочено изследване и запознаване с казуса.

Ако се нуждаете от преглед и анализ на документи посочете във формата в какво качеството ще използвате документа, за да преценим дали са защитени Вашите права и интереси!

 

Заявете услугата:

Предоставената от Вас информация се съхранява и е конфиденциална съгласно Закон за адвокатурата!
Ако желаете устна консултация, моля посочете телефонен номер!
Посочете Ваш имейл за обратна връзка!