ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИИ

  В уебсайтът обработваме лични данни в съответствие с разпоредбите на българското и европейското законодателство. Освен това като адвокат имам задължение по Закона за адвокатурата да опазвя адвокатската тайна на своите клиенти. Ето защо, защитата на личната Ви информация е важен въпрос за нас.

 1. Посетителят/заявителят, приемайки общите условия за ползване на сайта, се съгласява, че с оглед неговото пълноценно обслужване е необходимо да предостави свои лични данни.

1.1. Посетителят/заявителят се съгласява също така и с необходимостта част от неговите лични данни да бъдат споделяни с партньорите на уебсайта единствено с цел осигуряване на условия за качествено и прецизно обслужване.

 1. За да се използват някои от услугите ни e необходимо да предоставите свои лични данни, в това число e-mail, телефонен номер, имена и местожителство. При използване на съответните услуги ще бъдете своевременно уведомен за необходимостта от представяне на лични данни.
 2. Целта на събирането на данните е: уведомяването на посетителят/заявителят относно информацията за техния казус и въпросите, които са поставили на адвоката.

3.1.Личната информация на регистрираните лица е защитена посредством защити, предоставени чрез онлайн сертификати в съответствие с изискванията на  Регламент на ЕС 2016/679. Личната информация предоставена от регистрираните лица НЕ се използва за други цели, освен за споменатите.

 1. Чрез попълването на данните във формата за контакти, заявяване на услуга или онлайн консултация, посетителят/заявителят декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Onlineconsulting.bg и дава изричното си съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение за дейности според европейското законодателство. Също така, посетителят/заявителят дава изричното съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни на и обработвани от Onlineconsulting.bg, негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.
 2. Всеки посетител/заявител се счита за уведомен с настоящите Общи условия, че са му гарантирани правата относно обработката на личните данни и свободното им движение, съответно правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото да не бъдете подложени на еднолично решение, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му.
 3. Onlineconsulting.bg се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица освен в случаите, когато:
  • е получило изрично съгласие на потребителя при регистрация;
  • е необходимо във връзка с професионално изпълнение на заявената консултация
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на установени процедури; Освен ако информацията не е предоставена във връзка с правна консултация!
  • други посочени в закона случаи, които не противоречат на принципа за тайна на кореспонденцията между адвокат и клиент.

6.1. Съгласно Закона за адвокатурата адвокатските книжа, досиета, кореспонденцията с клиентите, електронни документи, компютърна техника и други носители на информация са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване. Изготвените от aдвокат становища/съвети и подготвените документи са само за Ваше ползване и не могат да бъдат копирани или използвани от трети лица.

 1. При попълване на всяка една форма посетителят/заявителят има възможност да заяви дали иска да получава информация и имейли.
 2. С предоставянето на свои данни на оператора, посетителят/заявителят дава изричното си съгласие с него да се свързват представители на Onlineconsulting.bg.
 3. Посетителите/заявителите носят отговорност за опазването на поверителността на информацията, предоставена на уебсайта и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани от тяхно име в уебсайта. 
 4. Всеки заявител има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на публикувания в уебсайта имейл или адрес, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени или не, за което не дължи никаква такса.
 5. Във всеки един момент заявителят може да поиска да бъде заличена личната му информация, намираща се в системата на Onlineconsulting.bg. За целта е необходимо той да изпрати съобщение на посочения в уебсайта имейл адрес, като заяви желанието си за премахване на личните данни, които са запазени за него.

Информация, която събираме автоматично при взаимодействие с платформата:

 1. Може да събираме специфична информация за устройството, като операционна система, версия, уникални идентификатори.
 2. Може да събираме технически подробности, включително IP адреса на вашето устройство, часова зона и операционна система. Също така може запазим историята ви за вход в платформата (дата на регистрация, дата на последното успешно влизане), типа и версията на браузъра ви.
 3. Може да използваме „бисквитки“ (“cookies”), за да управляваме сесиите на посетителите и да съхраняваме подбора на предпочитанията ви. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, прехвърлени от уеб сървър на твърдия диск на вашето устройство. Бисквитките могат да се използват за събиране на датата и часа на посещението на уебсайта, историята на сърфирането в интернет, вашите предпочитания и потребителското ви име или имейл адреса ви. Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои „бисквитки“, или да ви предупреждава, когато уебсайтовете, които посещавате, задават или имат достъп до „бисквитки“. Моля, имайте предвид, че aко деактивирате или откажете „бисквитките“, някои части от нашия уебсайт може да станат недостъпни или да не функционират правилно.
 4. В случай, че узнаем, че лице под 16 години ни е предоставило лични данни, ще ги изтрием незабавно.
 5. Данните, които събираме за вас, се съхраняват зад криптирана връзка, защитена чрез Secure Socket Layer (SSL) протокол.
 6. Ще запазим вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови изисквания.
 7. Въпреки всички взети мерки за защита на данните, следва да имате предвид, че прехвърлянето на данни през интернет или други отворени мрежи никога не е напълно защитено и съществува риск личните ви данни да станат достъпни до неупълномощени трети страни.
 8. В случай, че имате въпроси относно периода на съхранение на вашите лични данни, моля, свържете се с нас чрез формата за контакт.

Вашите права  

 1. Имате право да поискате достъп до личните си данни (обикновено наричани „искане за достъп на субекта на данните“). Това ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме (имена, които сте посочили, телефонен номер, адрес за кореспонденция и имейл).
 2. Имате право да поискате коригиране на личните ви данни, които съхраняваме за вас. Това ви дава възможност  да коригирате всички непълни или неточни данни, които имаме за вас. Във връзка с това може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.
 3. Имате право да поискате ограничаване на обработката на личните ви данни: а) ако оспорвате точността на записаните данни и искате да докажем точността им; б) когато смятате, че  използването на данните от нас е незаконно; в) когато изисквате от нас да съхраняваме данните, дори ако вече нямаме нужда от това, тъй като ви е нужно да установите, за  да упражнявате или да докажете ваши претенции; г) когато сте се противопоставили на използването на вашите данни, но трябва да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.
 4. Имате право да поискате заличаване на личните ви данни. Това право Ви дава възможност да се свържете с нас по посочения имейл адрес с искане за  изтриване или премахване на  личните ви данни, когато няма основателна причина, за да продължим да ги съхраняваме. Освен това, имате право да поискате да изтрием или премахнем вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването, когато имате съмнение, че е възможно да сме обработили вашата информация не в съответствие със законовите изисквания  или от когато се изисква да изтрием личните ви данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания. Моля, имайте предвид, че за определени цели може да сме законово задължени да съхраняваме вашите лични данни.
 5. Имате право на възражение срещу обработването на личните ви данни,  когато е основано  на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за ваши конкретни интереси, което ви кара да се противопоставите на обработката на личните ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава ваши основни права и свободи. Имате право да възразите, когато обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг. В определени случаи можем да докажем, че имаме убедителни легитимни основания да обработваме информацията относно вас, което отменя ваше право на възражение.
 6. Имате право да поискате прехвърляне на личните ви данни към вас или на трета страна. Това право се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме.
 7. Имате право да оттеглите вашето съгласие за обработването на личните ви данни по всяко време. Това, обаче, не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено ваше съгласие.
 8. Ако желаете да упражните някое от изброените по-горе права, молим Ви да се свържете с нас чрез контактната форма и посочения имейл адрес.
 9. Може да ни отнеме повече от месец, в случай че искането ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще ви уведомим и ще ви държим в течение.

Мерки за защита на данните ви:

 1. Уебсайтът има предоставени защити чрез сертификати за поверителност предоставени от нашите доставчици на услуги и изискваме от тях да спазват сигурността на вашите лични данни и да се отнасят към тях в съответствие със законовите изисквания. Не позволяваме на доставчиците на услуги от трети страни да използват вашите лични данни за собствени цели и единствено им позволяваме да обработват вашите лични данни само за определени цели и в съответствие с указанията.
 2. Можем да разкрием вашите лични данни на правоприлагащи органи, правителствени или публични органи и други подобни на трети страни, като спазваме всички законови или регулаторни изисквания. Можем да разкриваме вашите лични данни, когато такова разкриване е необходимо за създаването, упражняването или защитата на правни искове, независимо дали в съдебни производства или в административна или извънсъдебна процедура. В тези случаи, не сме задължени да информираме посетителите/заявителите за разкриването на техните лични данни на публичните органи.
 3. Можем да продаваме, прехвърляме или обединяваме части от нашия бизнес или от нашите активи. Възможно е да придобием други дружества или да се слеем с тях. Ако настъпят тези промени в нашата дейност, новите собственици могат да използват личните Ви данни по същия начин, както е описан в настоящите Общи условия.

Линкове, насочващи към сайтове на трети страни:

 1. Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове или приложения на трети страни. Ако кликнете върху някоя от тези връзки, следва да имате предвид, че всеки уебсайт има собствена политика за поверителност.  Ние не контролираме тези уебсайтове или приложения и не носим отговорност за техните пoлитики.