• Уреждане на отношения между съдружници |
 • Съдействие за събиране на дългове |
 • Изготвяне на покани към длъжници |
 • Изготвяне на нотариални покани |
 • Абонаментно обслужване на търговци |
 • Обжалване на откази за вписване в Търговски регисътр |
 • Изготвяне и заявяване на промени в дружества |
 • Заличаване на търговско дружество |
 • Съдействие при търговски спорове |
 • Съдействие за уреждане на отношения със служители |
 • Съдействие в процедури по издаване на лицензи и разрешителни |
 • Съдействие при данъчни ревизии |
 • Изработване на общи условия за уебсайт |
 • GDPR консултиране за онлайн бизнес |
 • Due diligence (проучване на бъдещ парньор) |