В Република България  с Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения на ВАдС е регламентиран минималният размер на адвокатските възнаграждения. Нашата цел е да предоставим достъпна правна помощ на клиентите си и затова хонорарът, който сме посочили за всяка услуга, е минималният!

С услугата Проучване и анализ на дело заявявате задълбочено и професионално изследване на съдебно дело, изпълнително дело, арбитражно дело или административно производство.

Защо е необхдоимо адвокат да изследва делото Ви?


Изследване на съдебно дело, изпълнително дело или административно производство от адвокат-специалист е задължително, в случай че искате да бъдат максимално защитени Вашите права и законни интереси! Преглед на делото от адвокат може да Ви спести многобройни проблеми впоследствие!

Какво съдържа услугата:


След заявяване на услугата изследваме внимателно всички възможни варианти за изход от делото или защита на правата и интересите Ви, в случай че производството продължи. Изготвяме писмено становище с компетентно мнение на адвокат-специалист (в зависимост от областта на предмета на делото) относно защита в максимална степен на вашите права и законни интереси! Ако желаете може да поемем защитата Ви пред съответния орган (съд, съдебен изпълнител, арбитраж или административен орган), като това следва да се уговори допълнително!

Цена на услугата:


Проучване на дело и становище по него – 150 лева

* За извършване на услугата са необходими допълнителни такси, които се дължат на институциите, в които делото/производството  ще бъде проверявано. Те ще бъдат уточнени след заявяване на услугата и евентуално след преглед на документите, с които разполагате. Услугата ще бъде извършена, като се спазват основните принципи за максимална защита на интересите на заявителя и минимизиране на разходите!

 

Какво следва след като заявите услугата?


След заявяване на избраната от Вас услуга ние се свързваме с Вас още същия ден, уточняваме всички факти и обстоятелства и започваме да работим по услугата. За проучване на дело пред някои съдилища и пред съдебните изпълнители следва да разполагаме с пълномощно, с което да ни упълномощите да Ви представляваме при запознаване (проучване) с делото. В такъв случай, Ви изпращаме изготвено от нас пълномощно, което следва да подпишете и да ни изпратите сканирано или снимано с телефон!

 

Заявете услугата:

Предоставената от Вас информация се съхранява и е конфиденциална съгласно Закон за адвокатурата!
Ако желаете устна консултация, моля посочете телефонен номер!
Посочете Ваш имейл за обратна връзка!