В Република България  с Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения на ВАдС е регламентиран минималният размер на адвокатските възнаграждения. Нашата цел е да предоставим достъпна правна помощ на клиентите си и затова хонорарът, който сме посочили за всяка услуга, е минималният!

С услугата Проучване на недвижим имот заявявате изследване на собствеността и вещните тежести на недвижим имот, както и проверка за евентуални претенции от трети лица върху имота! 

Защо е необходима такава проверка?


Често се случва при покупка на недвижим имот да се окаже, че продавачът не е собственик на имота или имотът е бил ипотекиран, заложен или възбранен. За да сте сигурни, че закупувате ,,чист” недвижим имот, за който в последствие няма да водите тежки и дълги съдебни дела, е задължително да проучите предварително историята на имота.

Какво съдържа услугата:


Правим задълбочено проучване на собствеността на недвижимия имот и наличието на тежести – изследваме историята на собствеността, проверяваме за ипотеки, възбрани, вписани искови молби, завещания и изобщо за наличие на права и претенции на трети лица. Освен това преглеждаме предоставените от заявителя документи за имота и даваме правно становище за тях.

След проучване на имота е възможно да заявите и услуга за преглед и анализ на предварителен договор, а ако нямате такъв – за изготвянето му или преглед на договор за покупко-продажба и/или ипотека.

Предлагаме и услуги като преговори и комуникация с продавач, купувач, банка, нотариус и трети лица.

Цена на услугата:


Проучване на недвижим имот – 100 лева

* За извършване на услугата са необходими допълнителни такси, които се дължат на институциите, в които имотът ще бъде проверяван. Те ще бъдат уточнени след заявяване на услугата и евентуално след преглед на документите, с които разполагате. Услугата ще бъде извършена, като се спазват основните принципи за максимална защита на интересите на заявителя и минимизиране на разходите!

Какво следва след като заявите услугата?


След заявяване на избранта от Вас услуга ние се свързваме с Вас още същия ден, уточняваме всички факти и обстоятелства и започваме да работим по услугата.

Заявете услугата:

Предоставената от Вас информация се съхранява и е конфиденциална съгласно Закон за адвокатурата!
Ако желаете устна консултация, моля посочете телефонен номер!
Посочете Ваш имейл за обратна връзка!