В Република България  с Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения на ВАдС е регламентиран минималният размер на адвокатските възнаграждения. Нашата цел е да предоставим достъпна правна помощ на клиентите си и затова хонорарът, който сме посочили за всяка услуга, е минималния

Какво съдържа услугата?


Можем да осигурим защита и съдействие като Ви представляваме по дела:

  • за защита на кредитори при неизпълнение на задължения по търговски сделки и събиране на вземания.
  • за защита на длъжници при предявени съдебни претенции.
  •  за защита правото на собственост и всякакви имуществени спорове.
  • за защита на гражданите по дела с банки, колекторски фирми, енергийни доставчици, както и по дела с некоректни работодатели.
  • за защита на граждани и търговци при онлайн казуси, включително и в случаите на неравноправни клаузи в потребителски договори.
  • за защита на граждани и търговци по данъчни въпроситрудови спорове, както и при обжалване на актовете на администрацията пред административните съдилища – заповеди, актове за установяване на задължения, ревизионни актове.
  • за защита на граждани от незаконосъобразни актове на администрацията, обжалване на актове за установяване на нарушения, електронни фишове и наказателни постановления.

Как да заявите онлайн услугата Процесуално представителство?


Заявявате съответната услуга и ни предоставяте необходимата информация за Вашия случай. Ние се свързваме с Вас още същия ден, уточняваме всички факти и обстоятелства и Ви изпращаме оферта за процесуално представителство по конкретния казус. В случай, че Вие приемете офертата, ще сключим договор за правна услуга и ще Ви осигурим максимална защита в производството.

За да осигурим процесуално представителство пред съд или в арбитражно производство се свържете с нас на посочения телефон или ни пишете във форма по-долу!
 
 

Защо е необходимо да Ви представлява адвокат в съдебно производство?


Процесуалното представителство е задължително, ако искате да бъдат защитени в максимална степен Вашите права и законни интереси! Съдебното производство има състезателен характер и голям брой специфики, които трябва да се изпълнят, за да протече то законосъобразно. Освен това в съдебното производство има срокове, които ако бъдат пропуснати, възможността за конкретното процесуално действие се преклудира и то не може да бъде извършено повече в хода да делото. Понякога това може да коства благоприятния изход от производството за Вас! 

Заявете услугата:

Предоставената от Вас информация се съхранява и е конфиденциална съгласно Закон за адвокатурата!
Ако желаете устна консултация, моля посочете телефонен номер!
Посочете Ваш имейл за обратна връзка!