Пътуване на дете в чужбина


За да пътува едно дете в чужбина е необходимо да има валиден документ за самоличност. Децата до 14 години могат да притежават само паспорт, а след навършване на 14 годишна възраст – и лична карта.  Ако детето пътува с двамата родители заедно, неговият документ за самоличност е достатъчен по закон. Има вероятност граничните власти да поискат и акт за раждане на детето, за да се уверят, че лицата, с които пътува, са родителите му.

Когато се налага детето да пътува само с единият родител, то непътуващият родител трябва да подпише пред нотариус декларация-съгласие за пътуване на детето с другият родител.

Ако непътуващият родител откаже да даде съгласие за пътуване на детето с другият родител, то такова съгласие може да даде съдът след сезирането му с молба за заместващо съгласие на непътуващият родител. Компетентен съд е районният съд по местоживеене на детето. Трябва да се отбележи, че заместващото съгласие на съда може да бъде дадено само за пътувания в определен период от време и до определени държави.

Ако детето следва да пътува с трето лице (напр. баба, дядо или друг роднина), следва да се даде съгласие от двамата родители, което е обективирано в декларация-съгласие, подписана пред нотариус.

Ако имате нужда от съдействие за защита на правата Ви се свържете с нас във формата за контакти или на посочените телефонни номера.

Споделете: