Развод по взаимно съгласие

 


При развод по взаимно съгласие и двамата съпрузи са съгласни да прекратят съществуващия помежду им брак.

За да се прекрати брак, дори и по взаимно съгласие трябва се подаде молба до съда с искане за развод по взаимно съгласие от двамата съпрузи. Молбата трябва да съдържа сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод. В този случай съдът допуска развода, без да издирва мотивите на съпрузите за прекратяване на брака.

Особености в това производство може да възникнат, когато има ненавършили пълнолети деца. В този случай съпрузите представят споразумение относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. Те могат да се споразумеят и по други последици на развода. Това писмено споразумение по смисъла на  чл. 51 СК е един от най-важните документи, за да може да започне производство по развод по взаимно съгласие пред съответния районен съд

При развод по взаимно сългасие страните трябва да присъстват задължително в първото по делото заседание.

Когато един от съпрузите иска да се разведе, а другият не му дава развод, съпругът, който иска прекратяването на брака може да предяви искова молба за развод по исков ред, като в случая компетентен да разгледа делото е районен съд по постоянен адрес на ответника. За развод по исков ред виж тук.

Ако имате нужда от консултация или съдействие за защита на правата Ви се свържете с нас във формата за контакти или на посочените телефонни номера.

 

Споделете: