Развод по исков ред

 


До развод по исков ред се стига, когато единият от съпрузите иска прекратяване на брака, а другият не е съгласен на развод по взаимно съгласие.

В такъв случай съпругът желаещ развод трябва да подаде искова молба в съда, в която да опише причините за развод. Разводът по исков ред е насочен към прекратяване на съществуващ граждански брак поради дълбокото му и непоправимо разстройство, въз основа на настъпили след сключването му обстоятелства. При развод по исков ред ищецът може да поиска от съда да се произнесе относно това кой от съпрузите има вина за разстройството на брака. Вината при прекратяване на брак има значение във връзка с последващите взаимоотношения между страните – предоставяне на ползването на семейното жилище след прекратяването на брака, доколко виновното поведение на съпруга би се отразило върху възпитанието на децата и др.

В това производство се разрешават и споровете относно фамилното име на съпругата след развод, както и взаимоотношенията между родителите и децата. Повече за родителските права може да видите тук

Ако имате нужда от консултация или съдействие за защита на правата Ви се свържете с нас във формата за контакти или на посочените телефонни номера.

Споделете: