За да започнете свой бизнес, е необходимо да учредите търговско дружество. Регистрират се най-често търговските дружества ЕТ, ЕООД, ООД или АД. Важно е да се обърне голямо внимание при избора на търговско дружество, според вида на търговската дейност. Свържете се с нас, за да ви консултираме безплатно относно най-подходящия избор! Можем да проведем консултацията в кантората или изцяло по телефон.

Следвайте стъпките, които описахме по-долу, и създайте търговско дружество лесно и бързо!

Регистрирайте фирма изцяло онлайн, без посещение на офиси и институции и без изразходване на време, пари и излишни главоболия.


 1. ПОПЪЛВАТЕ ФОРМАТА

За да изготвим необходимите документи за регистрация ще са ни необходими следните данни: избраното от Вас име на фирмата, адрес, предмет на дейност, размер на капитала и лични данни на съдружника/ците. Данните следва да попълните във формата по-долу! След като получим вашите данни в рамките на 24 часа ще Ви изпратим необходимите документи и обяснения какво следва да направите.

 1. ПОЛУЧАВАТЕ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ

При попълване на формата посочете email адрес, на който ще Ви изпратим готовите документи, които трябва да подпишете. Ще получите и подробно описание стъпка по стъпка кой документ кога да подпишете и кой документ е необходимо да заверите пред нотариус. Ако възникнат неясноти по документите – може да се свържете с нас по телефона.

 1. ПОДПИСВАТЕ ДОКУМЕНТИТЕ

След като получите документите, проверявате внимателно личните си данни, след което принтирате документите и ги подписвате.

 1. ПОСЕЩАВАТЕ БАНКА

В банката трябва да откриете набирателна сметка на фирмата, която се създава при учредяване на ново търговско дружество специално за целите на регистрацията. Там ще трябва да представите два от документите – протокол и учредителен акт. В банката трябва да внесете сума, равна на капитала на дружеството, като предварително ще Ви посочим основанието на вноската. В банката се дължат такси за откриване на сметката.

 1. ЗАВЕРКА НА ПОДПИСА ПРИ НОТАРИУС

Една от декларациите т.н. спесимен от подписа на управителя следва да бъде нотариално заверена. На този документ следва да бъде заверен само подписът на управителя на дружеството. При нотариуса се дължат такси за заверка на подписа.

 1. ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите са ни нужни в оригинал, затова ни изпращате целия комплект. Освен изпратените и подписани документи, ще ни е необходима и вносната бележка от банката за внесен капитал, както и заверената от нотариус декларация. Може да ни ги изпратите с куриер или по пощата.

 1. ВПИСВАМЕ ДРУЖЕСТВОТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

След като документите са подписани, заверени от нотариус и има вносна бележка за внесен капитал в банка ние регистрираме фирмата в Търговския регистър. Процедурата там трае до 3 работни дни.


Онлайн процедурата по регистрация на търговско дружество (фирма) е изключително подходяща за:

 • хора от малките населени места, където няма офиси на Служба по вписванията, защото им спестява пътуване до най-близкия областен град;
 • хора, които работят и нямат възможност да посещават адвокатски кантори и офиси на Служба по вписванията;
 • хора, които искат да спестят време и пари;

         Съгласно ЗТРРЮЛНЦ, държавните такси за подадени по електронен път заявления са с 50% по-ниски!


 

Цена на услугата:


Цената за регистрация на търговско дружество е от 150 лева до 600 лева в зависимост от правната форма на дружеството!

Регистрация на ЕООД/ООД – 300 лева

Регистрация на ЕТ – 150 лева 

Регистрация на АД – 600 лева

Регистрация на фондация или сдружение с нестопанска цел – 400 лева

 

Заявете регистрация на фирма бързо и изцяло онлайн:

Изберете правна форма на търговското дружество
Тук изберете как да се казва дружеството Ви
Ако искате наименованието на дружеството Ви да се изписва и на чужд език, моля попълнете
Изберете адрес за кореспонденция с Вашата фирма. Моля посочете пълен адрес!
Опишете предмет на дейност на своето дружество
Моля посочете 3 имена на съдружника.
Моля посочете 3 имена на втори съдружник. Попълва се само ако има повече от 1 съдружник!
Тук въведете ЕГН на съдружник.
Тук въведете ЕГН на втория съдружник.
Моля попълнете пълния адрес на съдружника-град, жилищен квартал, улица/булевард, №, блок, етаж и апартамент.
Моля напишете пълния адрес на втория съдружник.
Минималният размер на капитала може да е 2 лв. Посочете кой от съдружниците какъв дял от капитала ще притежава.
Тук посочете три имена на лицето, което ще е управител в дружеството.
Тук посочете имената на вторият управител ако искате да има такъв.
Тук въведете ЕГН на управител.
Тук въведете ЕГН на управител.
Моля попълнете пълния адрес на управителя - град, жилищен квартал, улица/булевард, №, блок, етаж и апартамент.
Моля попълнете пълния адрес на управителя - град, жилищен квартал, улица/булевард, №, блок, етаж и апартамент.
Попълнете данните от личната карта на управителя.
Попълнете данните от личната карта на втория управител.
Дружеството може да се учреди за определен срок или безсрочно.

Свържете се с нас за съдействие от професионалист при нужда от:

 • Регистрация, промени и заличаване на търговски дружества;
 • Изготвяне на търговски договори;
 • Процесуално представителство по търговски спорове;
 • Изготвяне и консултации на документи във връзка с търговския оборот;
 • Консултации и подготовка на документи във връзка с трудовоправни отношения – договори, заповеди, длъжностни характеристики;
 • Обявяване на ГФО или Декларация за липса на дейност на дружество;
 • Прехвърляне на предприятие.
 • Ликвидация.
 • Увеличаване или намаляване на капитала на ОДД или АД.