Консултантски услуги за бизнеса


В работата ни с корпоративни клиенти от първостепенно значение при разрешаването на всеки казус са бизнес интересите. Постигането на целите на всеки един бизнес зависи както от добрата защита на правния интерес, така и от успешната маркетингова стратегия и план за развитие на бизнеса. Най-често развитието на традиционния бизнес се изразява в успешното онлайн позициониране, както и успешното онлайн реализиране на стартъпите. 

В нашия екип разчитаме на опитни маркетолози, специалисти в дигиталното развитие на бизнес целите. Те са работили с многобройни клиенти от цял свят и са им помогнали да се реализират с успешно присъствие онлайн чрез стратегическо позициониране, както и да се развият с печеливша маркетингова стратегия и реклама в дигиталните канали. 

Най-доброто решение за успешно онлайн развитие на Вашия бизнес

Стартирайте онлайн бизнес


Възможностите за електронна търговия и различни онлайн бизнес начинания са безброй. Реализирайте Вашата бизнес идея успешно!

Ще изготвим цялостен бизнес план, който включва всички бизнес аспекти за печелившо реализиране онлайн, решения на възможни проблеми и допълнителни възможности за увеличаване на печалбата.

Заявете услугата, за да Ви изпратим ценова оферта според нуждите за Вашия бизнес


Маркетингова стратегия за онлайн развитие


Стартирате бизнес или търсите необходимото онлайн развитие за вече функциониращ бизнес? Осъществете бизнес целите си с печеливша маркетингова стратегия за достигане на таргет потребителите с подходящите дигитални пътеки, планиране на рекламните кампании, конкурентна стратегия и оптимизация на продажбите.

Заявете цялостна маркетингова стратегия за онлайн бизнес развитие


Оптимизация на онлайн бизнес


Открийте кои са слабите звена и проблемите във Вашето онлайн бизнес начинание, които пречат на печелившото му реализиране или увеличете възвращаемостта от инвестициите за реклама и дигитални активи на печелившия бизнес! Ще направим пълен одит на функциониращия бизнес план, всички дигитални активи, с които разполага, както и на активните рекламни кампании във Facebook, Google или други платформи, за да открием пропуските в реализирането на бизнес плана и маркетинговата стратегия и възможностите за оптимизация на техническото им осъществяване.

Заявете цялостен бизнес одит и консултация за ефективно увеличаване на печалбата


Дигитален бранд мениджмънт и активност в социални мрежи


Изграждане на комуникационна стратегия за създаване и популяризиране на бранд онлайн и инструкции за менажиране на бизнес репутацията в дигитални канали. Създаване на постинг план за социални мрежи, подходящи за изграждане на връзка с потребителите, създаване на ангажираност сред потенциални клиенти и достигане до нови аудитории. Поддържане на профили в социалните мрежи и създаване на съдържание, което следва комуникационната стратегия за утвърждаването и популяризирането на Вашия бизнес като бранд – това, което предизвиква асоциации в съзнанието на потребителите и Ви прави пръв избор за продукт или услуга сред многото конкурентни предложения.

Заявете цялостната услуга или само менажиране на Facebook страница, Instagram бинзес профил и/или присъствие в други социални мрежи


Онлайн реклама


Развийте Вашия бизнес чрез популяризиране и увеличаване на продажбите с бързи и ефективни резултати с онлайн реклама! Планиране на кампании и създаване на карта за достигане на потребителите с подходящите съобщения и рекламни копита (послания) за всяка стъпка от дигиталните потребителски пътеки. Създаване на рекламна инфраструктура и всички необходими технически настройки за кампаниите в избраните рекламни платформи, избор и създаване на подходящите рекламни формати с готови дизайн материали, текстово оформление. Възможност за абонаментен мениджмънт, създаване на нови кампании според текущите нужди на бизнеса и оптимизиране на възвращаемостта от рекламната инвестиция.

Изпратете заявка за консултация за нуждите за Вашия бизнес откъм онлайн реклама и индивидуална оферта


Правни услуги за онлайн бизнес


Пакет стартирай онлайн бизнес (съдържа цялостна информация за необходимите действия и документи за стартиране на онлайн бизнес) – изготвя се индивидуален план и комплект от документи за стартиране на бизнес. Предлагаме и правно обслужване за откриване и развитие на физически бизнес.


Изготвяне на общи условия и политика на поверителност


В Общите условия са уредени правата и задълженията на продавача/доставчика на услуга и на потребителя при сключване на договор за доставка на стока или услуга. 

Общите условия са необходими за всеки уебсайт, който предоставя определена услуга или стока. В тях се съдържа информация за администратора на уебсайта, правата и задълженията на потребителя и на администратора на уебсайта.

С правилно изготвени Общи условия може да се избегнат редица нарушения и съответно имуществени санкции за администратора на уебсайта от КЗК или КЗП.


GDPR консултиране за онлайн бизнес


След месец Май 2018 г. в България е приложим Регламент за защита на личните данни (GDPR), с който се въвеждат задължения за обработващите лични данни. Когато уебсайтът Ви разполага с функционалности, изискващи събиране на лични данни следва той да бъде изцяло съобразен с изискванията на регламента. Предлагаме Ви изготвяне на становища и препоръки съгласно изискванията по Регламент за защита на личните данни (GDPR) за Вашия онлайн бизнес. 

Заявете онлайн услуга:

Посочете Ваш имейл за обратна връзка
Ако желаете да се свържем с Вас по телефон - моля посочете го
Предоставената информация е строго конфиденциална и ще бъде съхранявана, съгласно разпоредбите на закона.