Стартиране на бизнес с ,,бързи закуски”

Как да стартирате бизнес със заведение тип ,,бързи закуска”?

Ако сте решили да предлагате сандвичи, бургери, дюнер, печена и пържена риба, пържени картофи, фреш, палачинки, катми, печени на скара зеленчуци, пържени месни и зеленчукови полуфабркиати, скара, студени супи, салати, топли напитки, бутилирани безалкохолни напитки, млечно кисели напитки и пиво, то следва да предприемете няколко стъпки:

  1. Следва да регистрирате търговско дружество или да се регистрирате като едноличен търговец (ЕТ), за да упражнявате търговска дейност. Може да регистрирате търговско дружество чрез адвокат, който да изготви и подаде необходимите документи в Търговски регистър или сами.
  2. Следва да организирате счетоводството си, като в случай, че оборотът Ви ще надхвърля 50 000 лева следва да се регистрирате по ДДС пред Национална агенция по приходите.
  3. Необходимо Ви е помещение, в което да осигурите необходимите хигиенни условия, които зависят от вида на предлаганите стоки. Тези хигиенни изисквания се поставят от Здравна инспекция и за тяхното спазване и прилагане следят регионалните здравни инспекции. За да регистрирате обекта в РЗИ следва да предоставите документ за собственост или договор за наем, както и да подадете заявление, в което да опишете дейността си. Помещението следва да отговаря и на изискванията на БАБХ, сългасно Закон за храните. В обекта трябва да има санитарен възел с вратата, която да не се отваря директно в помещението, където се работи с храни. Може да се използва санитарен възел на съседен обект за храни, като се сключи договор за наем (ползване).
  4. Следва да регистрирате обекта си и в БАБХ, като следва да приложите набор от документи към заявлението за регистрация. По-специфични документи, които трябва да приложите са НАССР система и Система за самоконтрол, както и документ с всички съдържащи се алергени в продуктите. В Закон за храните са предвидени изисквания като брой на мивките, съхраняване на продуктите в отделни хладилници и др. Следва да има и изготвена мониторингова програма за изследване на приготвяните храни. Документите се подават в областната дирекция на Агенция за безопасност на храните.
  5. Следва да отговаряте и на изисквания, предвидени в Закон за защита на потребителите, като например, всеки продукт трябва да има посочена цена и съдържание, трябва да имате посочено работно време и др.
  6. Документ, удостоверяващ, че отговаряте на изискванията за пожарна безопасност. Необходимо е да имате инструкция по пожарна безопасност, пожарогасител и вратите на помещенията да се отварят навън.
  7. В случай, че имате наети работници или служители е необходимо е да имате документи за трудова медицина, в които се описват опасностите, които могат да възникнат за здравето на работещите по време на работа.Не е необходимо да имате разработка по трудова медицина ако нямате наети работници. Например ако сте ООД и работите само управителите на дружеството.

Ако имате нужда от съдействие и консултация за стартирането на бизнес, може да се свържете с нас!

Споделете: