Ваш клиент, доставчик, бизнес партньор, работодател или лице, на което сте дали заем не ви връща дължимата сума?


Консултация за събиране на вземанията си от длъжници може да получите, както онлайн чрез формата ни за онлайн консултация, така и в офиса ни.


Когато имате неудовлетворени вземания може да действате, в зависимост от това дали искате да запазите отношенията си с длъжника, чрез използването на средства за доброволно уреждане на отношенията – покани и др. или ако не държите да запазите добри отношения с длъжника си – чрез съдебно (принудително) уреждане на отношенията.

Защо е необходимо съдействие на адвокат при събиране на вземанията?


За да се защитят правата и интересите на кредитора трябва да се действа своевременно и целесъобразно. След проучване на длъжника от адвокат, той може да Ви предложи най-ефективните действия за удовлетворяването Ви, както и да прецени дали има възможност за събиране на вземането изобщо.

За да помогнем за събиране на вземанията Ви, предлагаме следните услуги:


  • Анализ на възможността за събиране на дълг и проучване на имуществото на длъжника – 100 лева

С изтичане на определени срокове и извършване на определени действия от длъжника възможността за събиране на вземането намалява, поради изпадане на длъжника в неплатежоспособност, липса на активи или изтичане на давностни срокове. За да не изпаднете в такова положение, ние Ви предлагаме да проучим и съответно да направим анализ на възможността да бъде събрана дължима сума от конкретен длъжник. Услугата може да се осъществи изцяло онлайн.

След изготвяне на нашия анализ вие ще разполагате с достатъчно информация за времето, което ще е необходимо за събиране на вземането Ви, възможността за спечелване на делото при съдебно предявяване на претенция и какво е финансовото състояние на длъжника, както и започнали съдебни и/или изпълнителни производства срещу длъжника. Нашият анализ ще ви помогне да вземете правилното решение за това как да постъпите при неизпълнение на задължението на длъжника, както и как бихте могли да ограничите до минимум неоправданите разходи, а също и да спестите време и нерви.


  • Водене на преговори с длъжници и трети лица – цена след изготвяне на индивидуална оферта.

Адвокат-професионалист във воденето на преговори ще участва на срещи с Вас или вместо Вас с длъжници, за да може правата и законните Ви интереси да бъдат максимално защитени и парите Ви да бъдат събрани с минимални разходи и главоболия!


  • Изготвяне на покани и нотариални покани до длъжници, както и изпращането им от служебен имейл, като Ваш адвокат – покани до длъжник  60 лева – нот. покани  80 лева 

Изготвянето и изпращането на (нотариални) покана до длъжника е подходяща в случаите, когато искате да запазите последващи отношения с длъжника, но и искате да получите вземанията си. Друго предимство е, че цената за консултирането и изготвянето на такава покана от адвокат, който ще прегледа условията по договора Ви и приложимото право не е никак висока. В такива случаи има добра успеваемост, особено ако поканата е изготвена професионално и са включени необходимите реквизити. Разбира се, таква покана може да бъде връчена и чрез нотариус – нотариална покана до длъжник. Нотариалната такса, която се дължи на нотариус също не е висока. При връчване на покана от нотариус има добра успеваемост при събиране на вземанията, защото поканата се връчва от лице, на което държавата е възложила извършването на нотариална дейност.


  • Процесуално представителство пред съд, арбитраж и съдебни изпълнители – цена след изготвяне на индивидуална оферта.

За да бъдат защитени Вашите права и законни интереси пред правораздавателните и изпълнителните органи, следва да бъдете представлявани от адвокат, който има опит във воденето на съдебни и изпълнителни дела – точно това, което Ви предлагаме!


За да ви помогнем онлайн, следва да:


  • заявите Вашите нужди от съдействие чрез имейла или във формата по-долу;
  • предоставите подробна и изчерпателна информация за възникването на задължението и данни за длъжника (имена и ЕГН за физ. лица или наименование и ЕИК за ЮЛ), за да можем да съдействаме максимално;
  • приложите документи, свързани с отношенията с длъжника Ви и вземанията Ви;

До 24 часа ще получите email или обаждане (ако сте посочили телефон) от адвокат за уточняване на детайли по Вашия казус, индивидуална оферта, получаването на необходимата услуга и заплащането й.

Изпълняваме възложената услуга в максимално кратки срокове, съобразени с необходимите действия и спешността на случая. При нужда от процесуално представителство пред съд, започваме работа по казуса веднага и Ви държим информирани по време на цялата процедура.


Заявете услуга онлайн:

Предоставената от Вас информация се съхранява и е конфиденциална съгласно Закон за адвокатурата!
Посочете Ваш имейл за обратна връзка
Ако желаете да се свържем с Вас по телефон - моля посочете го
Към предоставената информация е приложим Закон за адвокатурата и е строго конфиденциална