В Република България  с Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения на ВАдС е регламентиран минималният размер на адвокатските възнаграждения. Нашата цел е да предоставим достъпна правна помощ на клиентите си и затова хонорарът, който сме посочили за всяка услуга, е минималният

Устната консултация е подходяща за обща правна консултация. Тя може да се проведе по телефон/Viber/WhatsApp или по Skype. Разбира се винаги има възможност да посетите и офиса ни, който се намира в гр. София, ул. ,,Преспа” № 2, ет. 2.

 

Защо е необходима консултация с адвокат?


Консултацията със специалист в определена област е задължителна, в случай, че не искате да има негативни последствия от действието или бездействието Ви. Адвокатът разяснява правата и възможностите на клиента с оглед най-благоприятното разрешение на определен казус, както и защитава в максимална степен интересите му в отношения с институции или други граждани / юридически лица.

Какво съдържа услугата?


Устната консултация е индивидуална правна консултация с цел да се защитят правата и законните Ви интереси в конкретна ситуация. При устната консултация Ви предоставяме отговор на общ правен въпрос и/или разясняване на действащото законодателство по конкретен казус/ситуация. Устната консултация не предполага запознаването на адвоката с множество факти и задълбочено изследване на документи. Устната консултация е подходяща при спешни ситуации, в които следва да действате навременно и законосъобразно. Ако считате, че казусът Ви изисква по-задълбочено изследване и запознаване с по-голям брой факти и обстоятелства, то следва да изберете изготвяне на писмено становище или консултация по документи.

Какво трябва да знаете за устната консултация:

  • Консултацията се провежда в работни дни, а по изключение може да бъде проведена и през уикенда или празнични дни, след предварителна уговорка;

  • Устната консултация е с времетраене до 60 минути;
  • Заплащането на хонорара е условие за провеждане на консултацията;
  • Ако за провеждане на консултация е необходимо адвокатът да се запознае с документи, следва предварително да бъдат изпратени документите на посочения във формата имейл.

Цена на услугата:


Цената на устната консултация онлайн е в размер на 30 лева.

Цената на устната консултация в нашия офис е в размер на 50 лева.

 

Какво следва след като заявите услугата?


След заявяване на избранта от Вас услуга ние се свързваме с Вас още същия ден, уточняваме всички факти и обстоятелства и Ви предоставяме компетентно становище. В случай, че консултацията следва да се проведе след запознаване на адвоката с документи, следва да се предостави възможност на адвоката да се запознае с документите с цел да предостави конкретен съвет/разрешение. В хода на консултацията може да задавате въпроси свързани с предмета на консултацията. Ако имате предпочитание по кое време да се проведе консултацията го посочете във формата по-долу!

 

Заявете услугата:

Предоставената от Вас информация се съхранява и е конфиденциална съгласно Закон за адвокатурата!
Ако желаете устна консултация, моля посочете телефонен номер!
Посочете Ваш имейл за обратна връзка!